JOHN GABRIEL BORKMAN
Pjäs av Henrik Ibsen på Kungliga Dramatens Stora scen
Regi: Hilda Hellwig, Scenbild: Jan Lundberg, Kostym: Ann Fyregård